C C C C A+ A A- X

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ПО
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ


Заявление за достъп до обществена информация – Приложение №1 от Вътрешните правила за достъп до обществена информация в Окръжен съд - Кърджали.


Заявлението за достъп до обществена информация съгласно чл. 25, ал. 1 ЗДОИ задължително трябва да съдържа:

 

-трите имена или наименованието и седалището на заявителя;

-адрес за кореспонденция със заявителя или съгласие за използване на профил в системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) по чл. 26, ал. 2 от Закона за електронното управление;

-описание на исканата информация;

-предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация, освен когато заявлението е подадено чрез платформата за достъп до обществена информация;

-отказ на заявителя за публикуване на платформата за достъп до обществена информация на заявлението му, подадено чрез електронната поща на Окръжен съд – Кърджали и на решението и предоставената обществена информация по него.

 

Заявителите могат да ползват формуляра - Приложение №1 от тези правила, публикуван на официалната интернет страница на съда.

 

Заявлението може да бъде подадено по пощата, по e-mail: okrsad_kj@mail.bg или внесено лично в Регистратурата на деловодството на Окръжен съд – Кърджали – ст.№27, ет.ІІІ на Съдебната палата, на адрес: гр. Кърджали, бул. „Беломорски” №48.


РАБОТНО ВРЕМЕ

Всеки работен ден от 9,00 до 17,00 ч. без прекъсване.
Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация по реда, определен във Вътрешните правила за достъп до обществена информация в Окръжен съд - Кърджали.
Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени със НАРЕДБА № Н-1 от 7.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето. 
Разходите се заплащат по сметка на Окръжен съд - Кърджали: 
IBAN BG55CECB979031F7866300 – приходи от такси и други
„Централна кооперативна банка АД”


Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Заявление за достъп до обществена информация - Приложение №1
Форма "Регистър на постъпилите заявления" - Приложение №2
Форма "Отчет за дейността по ЗДОИ" - Приложение №3

Отчети за дейността по ЗДОИ по години:  
20092010201120122013

- 201420152016, 2017, 2018

- 2019, 2020, 2021, 2022,  2023

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация