C C C C A+ A A- X

Вещи лица

Издаден от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 13 от 15.02.2022 г.

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

 

СПИСЪК на специалистите,

утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за района на Окръжния и Административния съд – Кърджали, за 2022 г.

 

 1. Клас „Криминалистични експертизи“

 

 Димитър Милев Петров, криминалистически изследвания на почерк и документи.

 

 Иво Бончев Чолаков, криминалистични експертизи на писмени доказателства; разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „Секретно“.

 

 Мирослав Димитров Саханджиев, криминалистични експертизи на писмени доказателства; почерк и техническо изследване на документи.

 

 Николай Недялков Яръмбойков, криминалистически изследвания на почерк и документи.

 1. Клас „Съдебномедицински експертизи“

 

 Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

 

 Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.

 

Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.

 

 Николай Димитров Маринов, съдебна медицина.

 

 2.3. „Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход“

 

 Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

 

 Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; експертиза по писмени данни.

 

 Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.

 

 2.4. „Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек“

 

 Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

 

 Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; ДНК профил от биологичен материал; експертиза по писмени данни.

 

 Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; ДНК профил от биологичен материал.

 1. Клас „Съдебномедицинска експертиза на психичното състояние“

 

 Белин Георгиев Илчев, психиатрия, съдебна психиатрия, здравен мениджмънт.

 

 Николинка Здравкова Узунова, психиатрия.

 

 Татяна Маринова Дикова, клинична психология; ранна диагностика на когнитивните нарушения; работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (MMPI-2) и Минесотски многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши (MMPI-А).

 1. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

 

 Адлен Шукри Шефкет, икономист, финанси.

 

 Виолета Димитрова Кавръкова, счетоводство и контрол.

 

 Гергана Делчева Добруджалиева, счетоводна отчетност.

 

 Гергана Ленкова Георгиева, счетоводство и анализ.

 

 Димитрия Георгиева Чакърова, счетоводна отчетност.

 

 Добринка Атанасова Перчинска, счетоводна отчетност.

 

 Иван Димов Назъров, Кърджали, икономика и търговия, лицензиран оценител на недвижими имоти.

 

 Изабела Константинова Николова, икономист, оценител на недвижими имоти.

 

 Йорданка Тончева Кавръкова, икономист-счетоводител, икономика на вътрешната търговия.

 

 Катя Аргирова Станкова, счетоводна отчетност.

 

 Любомира Атанасова Сендова, счетоводство и контрол; икономика и управление на индустрията.

 

 Мариана Димова Ангелова, Димитровград, маркетинг и планиране; икономическа педагогика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“.

 

 Марчела Белева Милинова, счетоводна отчетност.

 

 Огнян Николов Бюлбюлев, икономист-счетоводител, банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; експерт-оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

 

 Петя Васкова Ангелова, икономист-счетоводител.

 

 Светлана Сашева Карамфилова, счетоводство и контрол.

 1. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

 

 5.1. „Съдебна инженерно-техническа експертиза“

 

 Инж. Валентин Иванов Вълчев, двигатели с вътрешно горене.

 

 Инж. Георги Ставров Ставров, транспортно строителство – пътища и мостове, строителен инженер по транспортно строителство, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“.

 

 Николай Василев Дачев, инженер-геолог по проучване на полезни изкопаеми.

 

 5.2. „Съдебна автотехническа експертиза“

 

 Инж. Валентин Иванов Вълчев, двигатели с вътрешно горене; Организация и безопасност на движението.

 

 Вълчо Димитров Димитров, автомобилен транспорт, трактори и кари, лицензиран оценител на недвижими имоти и машини и съоръжения.

 

 Георги Димитров Тонков, транспортна техника и технологии, автотехнически експерт, машинно инженерство – автомобилна техника.

 

 Инж. Георги Атанасов Стоянов, автотехническа експертиза, локомотивен машинист на дизелови и електрически локомотиви, машинен оператор на транспортно-технологична машина – ГТЛ.

 

 Мариана Димова Ангелова, маркетинг и планиране; икономическа педагогика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“.

 

 Николай Александров Савов, автотехнически експерт.

 

 Огнян Николов Бюлбюлев, икономист-счетоводител, банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; експерт-оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

 

 5.3. „Съдебна инженерно-технологична експертиза“

 

 Инж. Пенчо Йорданов Стоев, машинен инженер по технология на машиностроенето, лицензиран оценител на търговски дружества, недвижими имоти и машини и съоръжения.

 

 5.4. „Съдебна компютърно-техническа експертиза“

 

 Васил Георгиев Тодоров, компютърен специалист.

 

 5.5. „Съдебна строително-техническа експертиза“

 

 Благовеста Ангелова Янева-Стойчева, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство (ПГС), лицензиран оценител на недвижими имоти и на машини и съоръжения.

 

 Веска Вълкова Димитрова, Кърджали, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.

 

 Веско Стоянов Христов, промишлено и гражданско строителство (ПГС).

 

 Инж. Виолета Цветанова Тунч, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения.

 

 Георги Иванов Карабашев, строителен инженер по транспортно строителство.

 

 Георги Тодоров Илиев, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство (ПГС).

 

 Донка Иванова Андонова-Савчева, строителен инженер – пътно и мостово строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.

 

 Емил Атанасов Янев, промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

 

 Златка Любчова Арсова, икономист в строителството.

 

 Инж. Димитрия Иванова Димитрова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

 

 Лиляна Василева Вълчева, строителен инженер по хидротехническо строителство.

 

 Мариана Димова Ангелова, маркетинг и планиране; икономическа педагогика; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“.

 

 Митко Филипов Колев, строителен инженер по транспортно строителство.

 

 Наташа Димитрова Петрова, архитектура.

 

 Николай Василев Дачев, инженер-геолог по проучване на полезни изкопаеми.

 

Инж. Румяна Михайлова Видинска, промишлено и гражданско строителство – конструкции.

 

 Стефан Георгиев Събев, икономист по строителството; строителен консултант в инвестиционното проектиране; строителен надзорник в строителния процес; оценител на търговски предприятия и вземания; оценител на земеделски земи и трайни насаждения.

 

 Татяна Ангелова Янева, строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.

 

 Тихомир Недев Георгиев, инженер-геодезист.

 

 Хубена Иванова Салджиева, архитектура.

 

 5.8. „Съдебнооценителска-автотехническа експертиза“

 

 Инж. Валентин Иванов Вълчев, двигатели с вътрешно горене; оценка на машини и съоръжения.

 

 Инж. Георги Атанасов Стоянов, оценка на машини и съоръжения.

 1. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

 

 Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

 

 Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

 

 Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

 1. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

 

 7.1. „Съдебно-химическа експертиза“

 

 Мая Иванова Кичева, определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и др. Биологични проби и обекти, състав на хранителни продукти.

 1. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

 

 8.1. „Съдебна ветеринарномедицинска експертиза“

 

 Николай Христов Бургуджиев, ветеринарна медицина.

 

 8.2. „Съдебно-агротехническа експертиза“

 

 Калин Йовчев Симеонов, инженер-агроном.

 1. Клас „Оценителни експертизи“

 

 Благовеста Ангелова Янева-Стойчева, лицензиран оценител на недвижими имоти и на машини и съоръжения.

 

 Инж. Валентин Иванов Вълчев, оценка на машини и съоръжения.

 

 Веска Вълкова Димитрова, лицензиран оценител на недвижими имоти.

 

 Вълчо Димитров Димитров, лицензиран оценител на недвижими имоти и машини и съоръжения.

 

 Донка Иванова Андонова-Савчева, лицензиран оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.

 

 Емил Атанасов Янев, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

 

 Изабела Константинова Николова, оценител на недвижими имоти.

 

 Мариана Димова Ангелова, оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и съоръжения и други активи; експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни.

 

 Огнян Николов Бюлбюлев, експерт-оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения.

 

 Стефан Георгиев Събев, оценител на търговски предприятия и вземания; оценител на земеделски земи и трайни насаждения.

 1. Клас „Други съдебни експертизи“

 

 Ангерина Георгиева Бабунска, здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

 

 Борис Петров Шахов, молекулярна биология, ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярно-биологични техники; генотипиране на животни; състав на хранителни продукти.

 

 Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. генно-модифицирани организми (ГМО) с молекулярно-генетични методи; експертиза по писмени данни.

 

 Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със съвременни молекулярно-биологични техники и идентификация.

 

 Стефан Георгиев Събев, професионален бакалавър по разработване на полезни изкопаеми.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Във връзка с Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (Издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 50 от 3.07.2015 г., изм., бр. 28 от 8.04.2016 г., изм. и доп., бр. 82 от 5.10.2018 г.), ви уведомяваме, че предложения за включване в списъците се правят до Председателя на Окръжен съд - Кърджали. Предложения за включване на специалисти в списъците на вещите лица могат да правят министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти, както и лично кандидатите. Лицето, което кандидатства за включване в списъка, подава пред органа по чл.15, ал.3 и 4 от Наредбата заявление на хартиен и електронен носител, ведно с изискуемите се документи, описани в чл.17 от Наредбата. Предложения за изменение и допълнение на утвърдените списъци на вещи лица се правят до края на м. септември на съответната календарна година.

 • Вещите лица, които имат промяна в данните за контакт ( телефон, адрес) да депозират в регистратурата на Окръжен съд - Кърджали в срок до края на м. септември на съответната календарна година в писмен вид промяната на тези обстоятелства.
 • Вписани вещи лица, които желаят да бъдат изключени от списъка на вещите лица да заявят желанието си в срок до края на м. септември на съответната календарна година в писмен вид до Окръжен съд - Кърджали.

 

Наредба №2/29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, обн., ДВ, бр. 50 от 3.07.2015 г., изм., бр. 28 от 8.04.2016 г., изм. и доп., бр. 82 от 5.10.2018 г.

Заявление

Декларация №1

Декларация №2

Декларация №3

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация