C C C C A+ A A- X

Каталог на електронни услуги

       КАТАЛОГ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ В ОКРЪЖЕН СЪД – КЪРДЖАЛИ

 

         С цел осигуряване публичност и прозрачност на работата и за улеснение на гражданите, ОКРЪЖЕН СЪД – КЪРДЖАЛИ предоставя следните електронни услуги:

 

1. Гражданите, страните по делата, адвокатите и други заинтересовани лица могат да подават съдебни книжа, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/ на електронния адрес на съда: delovodstvo_os_kj@mail.bg и  okrsad_kj@mail.bg, както и да получават съдебни книжа, призовки и съобщения по имейл. За целта е необходимо при подаване на жалба, искова молба и др. документи по съдебните дела, страните да посочват точен имейл адрес и телефон за връзка.

2. В сайта на Окръжен съд – Кърджали https://kardzhali-os.justice.bg/bg може да се получи информация за:

» актуални служебни телефони, факс и електронни адреси за кореспонденция с Окръжен съд – Кърджали в раздел Указател за контакт

» насрочените дела в раздел Информация за дела/График на заседания;

» постановени съдебни актове в раздел Информация за дела/Съдебни актове;

» прессъобщения за проведени заседания и постановени съдебни актове по дела с обществен интерес в раздел Прессцентър/Новини;

» прессъобщения за събития и инициативи на съда в раздел Прессцентър/Инциативи и събития;

» заповеди на Административния ръководител на ОС-Кърджали  за организацията на работата в раздел Прессцентър/Новини;

» банкови сметки на съда в раздел Информация за съда/Полезна информация;

» списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от Комисията по чл.401, ал.1 от Закона за съдебната власт за района на окръжен и административен съд – Кърджали в раздел Информация за съда/Полезна информация/Вещи лица;

» списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от Комисията по чл.401, ал.1 от Закона за съдебната власт за района на окръжен и административен съд – Кърджали в раздел Информация за съда/Полезна информация/Съдебни преводачи;

» списък на съдебните заседатели в Окръжен съд – Кърджали за действащия мандат, както и Наръчник на съдебния заседател в раздел Информация за съда/Полезна информация/Съдебни заседатели;

» информация за стажант-юристите : указания за започване на стаж, необходими документи, изпитни дати и др. в раздел Информация за съда/Полезна информация/Стажант-юристи;

» съдебни бланки и образци на документи в раздел Документи/Бланки и образци;

» вътрешните правила за работа на съда и годишните отчетни доклади в раздел Документи;

» Наръчник за граждани в съдебни процедури в раздел Документи;

» подаване на заявления по Закона за достъп до обществена информация по електронен път, чрез указания и образци на необходими документи, както и  приетите в ОС-Кърджали Правила за предоставяне на достъп до обществена информация в раздел Документи/Стратегически документи/;

» свободни работни места, обявени конкурси, както и всички необходими документи за кандидатстване и материали за подготовка в раздел Пресцентър/Обяви и конкурси;

» обявления за публични продажби на ДСИ от Районен съд – Кърджали, Районен съд – Момчилград, Районен съд – Ардино, Районен съд - Крумовград  и ЧСИ, с район на действие ОС Кърджали, в раздел Прессцентър/Обявления публични продажби.

3. Информация за движението на делата се предоставя от служба „Деловодство“ на телефон 0361 5 88 15;  0885 39 21 99;  0882 71 31 23

4. В Единния портал за електронно правосъдие са налични електронните услуги Електронни съдебни дела и Актове със заличени лични данни. В портала Електронни съдебни дела чрез потребителско име и паролаимате възможност да прегледате електронните копия на съдебни дела, включително и да копирате различни документи, съдържащи се в делото, както и да бъдете електронно призовавани, след като подадете съответното заявление за това до съда. За да използвате функционалностите на портала е необходимо да имате личен потребителски профил съгласно Правилата за достъп до портала. В публичната част на портала Електронни съдебни дела е налична общодостъпна информация за образуваните дела. В  Актове със заличени лични данни са публикувани актовете на съдилищата с обезличени лични данни.

Всички тези функционалности са достъпни през сайта на Окръжен съд - Кърджали от раздел Електронни услуги“:

. Електронни съдебни дела - портал за електронните съдебни дела;

. Актове със заличени лични данни - портал за публикуване на съдебни актове със заличени лични данни;

. Сигнали за корупция в съдебната система - система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система;

. Случайно разпределение на дела -  информация за начина, по който всяко дело е разпределено и преглед на Протокол за случайно разпределение на дело.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СПИСЪК НА АКТУАЛНИ ИМЕЙЛИ И ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА С ОКРЪЖЕН СЪД - КЪРДЖАЛИ

delovodstvo_os_kj@mail.bg  

okrsad_kj@mail.bg

_______________________________________________________

Главен специалист - административна дейност

0361 6 27 03  факс 0361 6 27 08

okrsad_kj@mail.bg

______________________________________________________

Деловодство

0361 5 88 15;  0885 39 21 99;  0882 71 31 23

delovodstvo_os_kj@mail.bg

_______________________________________________________

Съдебни секретари

0882 72 89 96;  0882 72 35 34

sekretari_os_kj@mail.bg

______________________________________________________

Съдебен архив и фирмено деловодство

0361 5 88 30;  0885 39 28 18

delovodstvo_os_kj@mail.bg

______________________________________________________

Връзки с обществеността

0361 6 27 03; 0361 62712; 0882 73 11 88

okrsad_kj@mail.bg

oskj.press@abv.bg

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация